Risikoen stiger: Din virksomhed kan stå overfor voldsomme stressudfordringer

Risikoen for, at din virksomhed står overfor store stressudfordringer stiger. De seneste stress-undersøgelser viser, at stress-epidemien i Danmark buldrer derudaf og ser ikke ud til at sænke farten lige foreløbigt.

Udgivet
Released
April 2023
Læsetid
5
min read
minutter
19-Risikoen stiger: Din virksomhed kan stå overfor voldsomme stressudfordringer
Skrevet af
Written by
Samuel Kirk-Haugstrup

Psykolog, specialiseret i pædagogisk psykologi og formidling.

Henrik J. Mondrup

Forfatter til den Harvard & Stanford University anerkendte bog Achieving Change.

Samuel Kirk-Haugstrup

Psychologist, specialized in educational psychology and communication.

Henrik J. Mondrup

Author of the Harvard & Stanford University acclaimed book Achieving Change.

Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen fra 2022, er andelen af voksne danskere med et højt stressniveau steget fra 21% i 2013 til 29% i 2021. Det betyder, at mere end hver fjerde af dine medarbejdere potentielt oplever et højt stressniveau.

Hvis I som virksomhed ikke handler nu, risikerer I at stress-bølgen rammer jeres organisation, hvilket kan betyde: 

  1. stærkt nedsat produktivitet
  2. stress-sygemeldinger
  3. opsigelser

Stress kan resultere i tabt produktivitet

Konsekvensen af stress-stigningen er enorm for virksomheder i tabt produktivitet. Et dansk forskningsstudie, der har undersøgt mere end 37.000 danske medarbejdere, viser, at høj stress i gennemsnit koster 6.6 millioner kroner per 100 medarbejdere i tabt produktivitet. For virksomheder med vidensmedarbejdere, hvor kravet om koncentration og præcision er ekstra højt, antages tallet at være endnu højere. Koncentration og produktivitet sættes på spil, på grund af bekymringer og dårlig søvn.

Stress kan betyde opsigelser

<hl>Forskning tyder på, at den eksplosive stigning i stresstilfælde kommer til at betyde flere opsigelser for virksomheder.<hl>  En undersøgelse fra Westfield viser, at 59 % af medarbejdere overvejer at sige op pga. deres mentale helbred. Det betyder, at virksomhederne risikerer at miste dygtige medarbejdere og skulle bruge tid og ressourcer på at finde og uddanne nye.

Så hvad kan virksomheder gøre, når de står overfor en stigende stressudfordring?

Først og fremmester det vigtigt, at ledere tager ansvar for at skabe et arbejdsmiljø, hvor man ikke bare tænker i at reducere stress. Virksomheder skal gøre en aktiv indsats for at øge trivslen blandt deres medarbejdere.

Her er fire anbefalinger fra en psykolog til, hvordan I som virksomhed aktivt bidrager til at øge trivslen blandt jeres medarbejdere:

Anbefaling 1:

Forstå dine medarbejderes work-life balance

En undersøgelse fra Dansk Magisterforening viser, at en af de største årsager til stress er manglende work-life balance. Men for at hjælpe jeres medarbejdere med at skabe den rette work-life balance, skal I som virksomhed først forstå, hvordan I bruger termet korrekt. <hl>Work-life balance er nemlig ikke en one-size-fits all model for hvordan man skaber perfekt ligevægt mellem arbejde og privatliv.<hl> Det er derimod et individuelt mål for, hvornår den enkelte er tilfreds med deres egen fordeling mellem arbejde og privatliv – både mængden af tid, lokation og graden af fleksibilitet. At understøtte work-life balance handler derfor om, at organisationen, ledere og mellemledere er genuint interesseret i at imødekomme hver enkelt medarbejders præferencer – indenfor rammerne i virksomheden. Læs her, hvordan ledere imødekommer forskellige typer, når det kommer til work-life balance.


Anbefaling 2:

Skab en kultur, hvor medarbejdere tør sige, hvis de er stresset  

For aktivt at forebygge stress, skal I skabe en arbejdskultur, hvor det er okay at fortælle, hvis man er presset. <hl>Det er vigtigt, fordi de fleste med et for højst stressniveau først kommer til deres leder, når stressen har nået et niveau hvor den kan føre til sygemeldinger.<hl> Den stressede medarbejder er bekymret for om de bliver set på som svage eller ligefrem fyret, hvis de fortæller, at de har det svært. Og her er det vigtigt, at det er organisationen og lederne, der går forrest. At prioritere mental trivsel på arbejdspladsen handler nemlig om at afsætte tid til det. 

En konkret måde at prioritere den mentale trivsel, er ved at afsætte god tid til det ved et af de ugentlige eller månedlige afdelingsmøder. Klik her og læs en guide til, hvordan du sætter fokus på den mentale trivsel på et afdelingsmøde.  

 

Anbefaling 3:

Vær parat til at tage den svære samtale

Ledere og mellemledere skal også være klar til selv at tage den svære samtale med en medarbejder, der er presset. Det er dog ofte, at den faglige leder, er usikker på, hvordan de indleder en dialog om mental trivsel med en presset medarbejder. Derfor anbefaler jeg, at I som organisation giver ledere og mellemledere værktøjer til, hvordan de tager den svære samtale.

Der findes mange forskellige gode kurser og samtaleguides, der forbereder lederen på at tale om trivsel og stress med deres medarbejdere. I kan fx downloade OrbisCures leder-pdf, der indeholder en trin-for-trin guide til, hvordan man som leder tager den svære samtale. 

 

Anbefaling 4:

Opdag stressen i tide

Stress kommer ofte snigende uden man lægger mærke til det. Det er derfor en stor styrke, hvis I som arbejdsplads kan hjælpe jeres medarbejdere med at opdage stressen, inden den udvikler sig til helbredstruende stress. <hl>Jo tidligere du fanger stressen, jo bedre er chancerne nemlig for, at I kan hjælpe medarbejderen inden stressen udvikler sig til sygdom.<hl>

I kan bl.a. benytte jer af OrbisCure’s gratis stressmåling og rapport, hvor I samtidig får konkrete råd af en psykolog til, hvad I kan gøre i jeres organisation, hvis I har et for højt stressniveau. Eller I kan benytte jer af OrbisCure’s gratis online artikel-bibliotek, hvor I bl.a. kan få gode råd til hvordan I undgår sygemeldinger blandt jeres medarbejdere.

 

Take Away

Stress-epidemien buldrer derudaf i Danmark og den ser ikke ud til at sænke farten lige foreløbigt. Det har konsekvenser for den enkelte, for familien og for virksomheder betyder den aktuelle stressudfordring manglende produktivitet, tabt arbejdskraft og opsigelser. Derfor er I som virksomhed nødt til at gøre en aktiv indsats for at forebygge stress blandt jeres medarbejdere. Hvis ikke I gør, risikerer I at miste dem.

Referencer
References

DanskMagisterforening. (2019). Derfor er work/life-balance så vigtigt: https://dm.dk/media/35344/derfor-er-work-life-balance-saa-vigtigt.pdf

Sundhedsstyrelsen.(2022). Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Sundhedsprofil/Sundhedsprofilen.ashx

Westfield health. (2020). Emergency Exit - preventing a talent drain in the UK workforce. https://www.westfieldhealth.com/docs/marketing/campaigns/emergency-exit/emergency-exit-report.pdf

Få en gratis rapport over stressniveauet i dit team

Get a free report of your team's stress level

Identificer potentielle risici for stress – og forebyg sygefravær

Identify potential risks of stress - and prevent sick leave

Læs mereRead more

Måske du synes om

Måske du synes om

Maybe you would enjoy