Sådan taler du med dine medarbejdere om stress

I denne artikel lærer du, hvordan du bidrager til at forebygge stress blandt dine medarbejdere, ved at skabe en fælles forståelse for mental sundhed.

Udgivet
Released
November 2023
Læsetid
4
min read
minutter
05-Sådan taler du med dine medarbejdere om stress
Skrevet af
Written by
Samuel Kirk-Haugstrup

Psykolog, specialiseret i pædagogisk psykologi og formidling.

Samuel Kirk-Haugstrup

Psychologist, specialized in educational psychology and communication.

Som leder kan du øge trivslen og forebygge stress blandt dine medarbejdere, ved at skabe et fælles sprog for mental sundhed. <hl>Et fælles sprog sikrer nemlig, at du og dine medarbejdere ikke taler forbi hinanden,<hl> når I taler om, hvad det vil sige at trives, når I taler om at være “presset” og når I taler om stress.


Et fælles sprog for mental sundhed forebygger stress

En fælles forståelse for mental sundhed forebygger stress blandt dine medarbejdere på to måder:

1.     Dine medarbejdere tør selv komme til dig, hvis de er i mistrivsel.

Et fælles sprog for mental sundhed bidrager til, at dine medarbejdere føler sig trygge i at tale med dig om deres trivsel. Det udstyrer både dine medarbejdere med ansvar for deres egen trivsel, og gør dit arbejde nemmere, fordi du ikke skal være bekymret for, om du overser stresstegn blandt dine medarbejdere.


2.     Et fælles sprog for mental sundhed bidrager til, at dine medarbejdere kan støtte hinanden, så en presset medarbejder, ikke nødvendigvis behøver at gå til dig som leder.

En fælles forståelse for mental sundhed skaber større sammenhold i din afdeling og gør dine medarbejdere mere robuste. Når der kommer travle perioder, ved de, at de har et stærkt og støttende kollega-fællesskab, som er der for dem, hvis de har brug for det. Ved at få skabt et fælles sprog for mental sundhed er du på den måde med til at forebygge stress hos hver enkelt af dine medarbejdere og bredt i din afdeling.

Men hvordan faciliterer du så et fælles sprog for mental sundhed og stress? Læs videre og få en guide til, hvordan du gør.

 

Sådan skaber du et fælles sprog om mental sundhed

Lad os starte med det praktiske.

Jeg vil anbefale, at du sætter minimum en time af – enten som en del af en medarbejder dag eller på et forlænget personalemøde. Bruger I kortere tid, er det også fint. Så længe medarbejderne føler, at de bliver hørt.

Formålet med den time, du sætter af, er at få skabt grundlaget for et fælles sprog for mental sundhed. Det handler ikke om, at du skal fortælle dem, hvordan du synes, I skal tale om trivsel og stress. Det handler om at sætte rammerne og stille de rigtige spørgsmål, så du får dine medarbejdere mest muligt i tale. <hl>Jo mere ejerskab de får over jeres fælles sprog, jo større sandsynlighed er der nemlig for, at de kommer til at bruge det.<hl>

Og hvordan får du så dine medarbejdere i tale om et emne, der kan være en smule svært at snakke om?

Først og fremmest skal du italesætte, hvad de får ud af at tale om trivsel. Én ting er, at I som organisation får færre sygedage, men for at få medarbejderne til at engagere sig i samtalen, skal de også føle, at de selv får noget ud af det. Derfor er det en god ide at fremhæve, at I taler om trivsel, for at hver enkelt medarbejder skal føle sig tryg i at spørge om hjælp i pressede perioder.

Derefter handler det om nysgerrighed og accept. Dine medarbejdere skal mærke, at du er nysgerrig på, hvordan de oplever pressede perioder på arbejdet. Samtidig er det vigtigt, at du accepterer de forskellige forståelser for mental sundhed, som dine medarbejdere har.

 

Travlt, presset eller stresset?

Selvom mental sundhed og stress fylder mere og mere i daglig tale, og selvom det er noget de fleste virksomheder har en politik omkring, er det stadig meget forskelligt, hvordan vi hver især taler om det.

En af dine medarbejdere vil måske sige, at han har meget at se til, når han har mange opgaver på samme tid. En anden vil i samme situation sige, at hun har travlt. Mens en tredje vil sige, at han er stresset. Vi oplever alle spidsbelastninger på arbejdet forskelligt og reagerer alle forskelligt på at være pressede. Samtidig er det forskelligt, hvilke ord vi bruger til at beskrive de pressede perioder.

<hl>Når du skal være med til at skabe et fælles sprog for mental sundhed i din afdeling, er det derfor vigtigt, at du kender til de ord, dine medarbejdere bruger til at beskrive, at de er pressede.<hl>

 

Det vigtigste er, at alle føler sig hørt

Til at lære dine medarbejderes sprog at kende, kan du bruge følgende spørgsmål, der tager udgangspunkt i nogle af de ord, der oftest bruges til at tale om stress.

Hvad vil det sige at have travlt?

Ser du det som godt eller skidt at have travlt?

Hvornår vil du sige, at du er presset?

Hvornår er du belastet?

Hvad vil det sige at være stresset?

Jeg vil anbefale, at du lader dine medarbejdere drøfte spørgsmålene i små grupper af to eller tre til at starte med. Det sikrer, at alle sine medarbejdere får mulighed for at sige noget. Derefter er det en god ide at samle op i plenum, for at få alle de forskellige forståelser op til overfladen.

Når I taler om det i plenum, vil der typisk være uenigheder blandt dine medarbejdere, om hvornår de ’bare’ har travlt, og hvad de mener, det vil sige at være stresset. Uenigheder er ikke farlige. <hl>Så længe dine medarbejdere føler sig hørt, kan uenigheder faktisk skabe en mere nuanceret forståelse.<hl> Sørg derfor for at gøre plads til uenigheder og give alle en chance for at komme på banen.

 

Spil bolden over til dine medarbejdere

Når I har diskuteret spørgsmålene – og alle har fået en chance for at byde ind, er det en god ide at afslutte timen med at spille bolden over til dem. I stedet for, at du laver din egen opsummering af jeres snak, så <hl>lad dem definere, hvad der er vigtigst at tage med i jeres videre arbejde med mental sundhed.<hl> Her kan du bruge følgende tre spørgsmål:

 

Hvad tager du med fra i dag?

Hvad er de tre vigtigste pointer fra i dag?

Hvordan husker vi hinanden på de ting, vi har snakket om i dag? Fx ved at skrive dem ned.

 

Når du giver dine medarbejdere muligheden for selv at afgøre, hvordan I fremover taler om mental sundhed, giver du dem ejerskab over processen. Det er ikke dig, der trækker noget ned over hovedet på dem. De definerer selv, hvordan deres fælles sprog om mental sundhed skal være. Dermed forstår de ikke bare hinanden bedre – de bliver også bedre til at støtte hinanden i svære perioder.

Referencer
References
  • Andersen, M. F. & Kingston, M. (2016). Stop stress – Håndbog for ledere. Klim.  
  • Kingston, M. (2020). Førstehjælp til stressramte. Forlag: Klim
  • Martini, M., Krarup, M., Tøttrup, C. A. (2017). Lederens stresshåndbog – styrk dine lederkompetencer, når det gælder stress. Dansk Psykologisk Forlag A/S.  
  • Wärn, B. (2018). Den lille guide til stresshåndtering på arbejdspladsen.  Wärn Kompetenceudvikling.

Få en gratis rapport over stressniveauet i dit team

Get a free report of your team's stress level

Identificer potentielle risici for stress – og forebyg sygefravær

Identify potential risks of stress - and prevent sick leave

Læs mereRead more

Måske du synes om

Måske du synes om

Maybe you would enjoy