Metode

Hvad er OrbisCure baseret på?

Psykologi og psykoterapi er byggestenene for vores app. De er fundamentet for OrbisCure og vores selvhjælps-indhold. Nedenfor finder du de psykologiske og psykoterapeutiske metoder, som hjælper dine medarbejdere med at forebyge og reducere stress.

Evidensbaseret

Alt indhold og alle øvelser er udviklet i samarbejde med psykologer og læger, og er baseret på evolutionspsykologien og principperne fra kognitiv adfærds terapi and dens videre udvikling. På denne måde følger OrbisCure Sundhedsstyrelsens retningslinjer og videnskabelige behandlingskoncepter. Alt indhold er evidensbaseret.

1

Inddragelse af medarbejdere

Vi har foretaget hundredevis af kvalitative interviews med mennesker, der lider af stress, angst og depression, for at kunne forstå de problemer, de møder, i hvilke situationer de har brug for hjælp og hvilken slags hjælp de har brug for.

2

Indsamling af viden

Dybdegående interviews med førende psykologer og læger om specifikke emner og problemstillinger, der inkorporerer principperne fra evolutionspsykologi såvel som kognitiv adfærds terapi og dens videre udvikling.

3

Litteratur

Inddragelse af forskningsbaseret litteratur udført af interne psykologer, der sikrer at selvhjælpen er i overensstemmelse med Sundhedsstyrrelsens retningslinjer. Alt indhold er evidensbaseret.

4

Læringsmetode

Selvhjælpsøvelserne er udviklet gennem en læringsmetode, der er anbefalet af eksperter fra bl.a. Harvard University og Stanford University. Læringsmetoden sikrer at kompleks viden bliver oversat til et sprog alle forstår, så det kan bruges direkte i det virkelige liv, og så det gør en reel forskel.

Arbejde og privatliv

OrbisCure sikrer sig, at jeres medarbejdere får den rette hjælp uanset årsagen til deres stress.

Forstå psykiske lidelser

Medarbejdere lærer om hvorfor nogle mennesker er mere tilbøjelige til at udvikle stress, angst og/eller depression end andre. Dette giver medarbejdere viden om at stress er naturlig og mulig at forebygge.

Håndter tanker og følelser

Giver medarbejdere viden om menneskelige tanker og følelser såsom angst, bekymringer og skyld. Medarbejdere får værktøjer til at håndtere negative emotioner, bekymringer og til at arbejde med og reflektere over forventinger til work/life balance, og hvordan de kan fordre flere positive emotioner.

Positiv psykologi

Positiv psykologi handler om trivsel og mental resiliens. Vores platform lærer medarbejdere om, hvordan de kan udvikle og træne deres trivsel. Dette omfatter bl.a. fokus på positive emotioner, relationer og sundhed.

Kommunikation

Medarbejdere får redskaber til at forbedre samtale og kommunikation til deres leder, kollegaer, venner og deres familie, særligt deres partner og børn.

Hjælp til pårørende

Medarbejderne har adgang til viden og øvelser, der støtter dem i at håndtere personlige udfordringer, som for eksempel at være pårørende til et barn med angst eller ADHD.

Støt din kollega

Medarbejdere lærer hvordan de kan støtte den kollega, som ikke er i trivsel og hvordan de skal reagere, hvis en kollega bliver sygemeldt og når kollegaen kommer tilbage fra sygemelding.