Har du misforstået ’work-life balance´? Her er hvordan du bør bruge det.

Undersøgelser viser, at manglende work-life balance er en af de største årsager til stress. Men hvordan opnår man den rette balance mellem arbejde og privatliv? I denne artikel får du råd til, hvordan du som leder hjælper hver enkelt af dine medarbejdere til at opnå work-life balance.

Udgivet
Released
April 2023
Læsetid
7
min read
minutter
09-Har du misforstået work-life balance? Her er hvordan du bør bruge det.
Skrevet af
Written by
Samuel Kirk-Haugstrup

Psykolog, specialiseret i pædagogisk psykologi og formidling.

Samuel Kirk-Haugstrup

Psychologist, specialized in educational psychology and communication.

Hvad er Work-life-balance?

Er det en lige fordeling af den tid, du bruger på arbejdet og i privatlivet? Kræver en god balance, at du laver en skarp opdeling mellem de to? Har du en dårlig work-life balance, hvis du bruger flere timer på arbejdet end i privatlivet? Eller omvendt?

Nej, det har du ikke.

Efter min meninger selve præmissen for begrebet ”Work-life balance” forkert. Og det er der to grunde til:

For det første sætter begrebet et modsætningsforhold op mellem arbejdet og privatlivet. Et tovtrækkeri, hvor de to sider hele tiden kæmper mod hinanden.

For det andet giver begrebet det indtryk, at der skalvære klare grænser mellem arbejde og privatliv. At arbejdet ikke kan være endel af livet og at livet ikke er en del af arbejdet. At man skal separere de to fra hinanden for at kunne trives.

Problemet med den meget skarpe opdeling mellem arbejdsliv og privatliv er, at den ikke passer på alle mennesker. For nogle mennesker vil en skarp opdeling helt sikkert være en god ting, fordi de nyder at kunne skelne klart mellem arbejdsrollen og privatlivsrollen. At arbejde når de arbejder – og holde helt fri, når de har fri.

Men for mange andre – og måske flere efter covid-19 pandemien – er grænsen ikke så skarpt trukket op. For mange giver det ikke mening at afskære deres arbejdsidentitet fra den de er, når de ikke er på arbejde. De investerer sig personligt og identitetsmæssigt i deres arbejde. For dem bliver en skarp opdeling derfor en begrænsning frem for en hjælp.

En ny måde at forstå Work-lifebalance på

Betyder det så, at vi bare skal smide begrebet om work-life balance ud?

Nej, det behøver vi ikke.

For selvom begrebet ikke er fejlfrit, så giver det stadig mening at holde fast i det. Undersøgelserviser nemlig, at manglende balance mellem arbejde og privatliv er en af de store grunde til stress.

Men for at bruge begrebet i det 21. århundrede, hvor mange mennesker har flydende grænser mellem arbejde og privatliv, er vi nødt til at nuancere vores forståelse af det.

I stedet for at tænke på arbejdet og privatlivet som en kamp mellem de to, så mener jeg, at vi bør definere work-life balance som graden af tilfredshed med forholdet mellem arbejde og privatliv. I denne forståelse handler det ikke om, at du skal have lige meget tid på dit arbejde og lige meget tid i privatlivet, eller at separere de to fra hinanden. Det handler i stedet om, at du skal finde den balance, der passer bedst til dig.

Det er her du som leder kommer ind i billedet. Som leder kan du nemlig forebygge stress i dit team, ved at tillade den work-life balance, der passer til hver enkelt af dine medarbejdere.  

Og hvordanhjælper du så dine medarbejdere med at finde den work-life balance, der passer til dem?

Det gør du ved først at finde ud af, om dine medarbejdere er, ”opdelere” eller ”sammenblandere”.

 

Opdeler og sammenblander

Opdeler og sammenblander er nemlig de to typer, jeg vil anbefale dig at arbejde med, når det kommer til work-life balance.

Opdeleren er karakteriseret ved at have det bedst med en klar grænse mellem arbejde og privatliv. Han eller hun har det typiskbedst med at arbejde på arbejdspladsen og nogenlunde indenfor samme tidsrum, fordi det skaber en fysisk grænse mellem arbejde og privatliv. Opdelere kan også trives i at arbejde hjemmefra, men så vil de ofte have dedikeret et bestemt sted i hjemmet som deres ”work-space”.
Det, der kan stresse opdeleren, er når grænserne mellem arbejde og privatliv flyder sammen, som hvis de skal være tilgængelige udenfor normal arbejdstid og eksempelvis svare på mails om aftenen.

Sammenblanderen trives bedst i flydende grænser mellem arbejde og privatliv. Hun eller han arbejder gerne udenfor normal arbejdstid og på den lokation, der passer til arbejdsopgaven – eller til humøret. Sammenblanderen har eksempelvis ikke noget imod, at mødes med en ven over en kop kaffe midt på dagen eller at arbejde et par timer efter aftensmad. Sammenblanderen nyder at kunne administrere sin tid selv, så det passer ind i en fleksibel hverdag.
Det kan stresse sammenblanderen, hvis der ikke er nok autonomi og fleksibilitet i arbejdet. Hvis det eksempelvis ikke er muligt at arbejde remote, fordi et familiemedlem er sygt eller hvis arbejdsdagen hver dag starter kl. 8 og slutter kl. 16.

Når vi snakker om opdelere og sammenblandere, er det vigtigt at nævne, at de to typer skal ses som hver sin ende af et spektrum. De fleste af os vil ligge et sted imellem de to typer, men typisk hælde mere eller mindre til en af enderne.

Den ene type er ikke bedre end den anden. Forskning viser nemlig, at det ikke er din type, der afgør, om du har en god eller dårlig work-life balance. Det, der afgør om du er tilfreds med forholdet mellem arbejde og privatliv, er i stedet hvor god du er til at indrette dit arbejdsliv efter den type, du er.

Og det er her, du som leder og I som organisation kommer ind i billedet. Ved at hjælpe dine medarbejdere med at sætte deres ønskede grænser mellem arbejde og privatliv, er du nemlig med til at forebygge stress i dit team.

 

Sådan afgør du, om dine medarbejdere er opdelere eller sammenblandere

Det første du skal gøre, er at finde ud af, hvem af dine medarbejdere, der er sammenblandere og hvem der er opdelere. Det kan du fx gøre til et punkt under MU-samtaler eller ved statusmøder med dine medarbejdere. Til samtalen kan du tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

·      Foretrækker du, at der er en klar grænse mellem dit arbejde og dit privatliv eller vil du hellere have flydende grænser?

·      Hvordan har du det med at arbejde udenfor normal arbejdstid?

·      Hvordan har du det med at være tilgængelig udenfor normal arbejdstid og fx svare på mails om aftenen?

Når du har fået en ide om, hvilken type dine medarbejdere er, er du i stand til at målrette din ledelse, så du både tilgodeser sammenblandere og opdelere.

Her er hvordan du leder hver type.

 

Sådan leder du opdeleren

Opdeleren har brug for en klar grænse mellem arbejde og privatliv. Det er dog forskelligt hvor skarp opdeleren gerne vil have grænsen. Start derfor med at tage en snak med dine opdelende medarbejdere om, hvor grænsen går for dem og forsøg så vidt muligt at respektere denne grænse.

Et overordnet råd i forhold til ledelse af dine opdelende medarbejdere er at kun sende mails ud indenfor normal arbejdstid. Om du vil det eller ej, er du som leder et forbillede. Selvom du ikke forventer svar før dagen efter, bør du ikke sende mails ud til dit team sent om aftenen. Vent i stedet til morgenen efter. Det er ikke alle dine medarbejdere, det vil gøre en forskel for, men det vil det for opdelerne, fordi du respekterer deres behov for et adskilt arbejds- og privatliv.

Opdeleren har også typisk brug for faste rammer og en klar retning. Når du leder opdeleren, skal du derfor være mere direkte i din ledelse end overfor sammenblanderen. Du skal sørge for, at medarbejderen har forstået de overordnede rammer forarbejdet og hvordan arbejdsopgaverne skal løses.

Forskning viser, at opdeleren især har brug for ledelse, når han eller hun arbejder hjemme. Opdeleren kan nemlig have svært ved selv at vurdere, hvornår en arbejdsopgave er færdig eller hvornår den er lavet godt nok. Derfor kan det være en god ide at tjekke op på dine opdelende medarbejdere i løbet af dagen, ligesom du ville gøre, hvis de var på kontoret. Det kan fx være ved at sende dem en besked i løbet af dagen eller give dem et kald for at høre, hvordan det går med arbejdsopgaven og om der er noget, de har brug for sparring på.

 

Sådan leder du sammenblanderen

Sammenblanderen trives bedst med flydende grænser mellem arbejde og privatliv. Men ligesom ved opdelere, vil det være forskelligt i hvor høj grad hver enkelt sammenblander ønsker, at arbejde og privatliv smelter sammen. Nogen foretrækker ingen grænser overhovedet, mens andre foretrækker, at grænserne er flydende. Start derfor med at tage en snak med hver af dine sammenblandende medarbejdere om, hvor deres behov ligger, og hvad du kan gøre for at tilgodese det.

Det kan fx være at gøre det muligt med et par ekstra hjemmearbejdsdage om ugen, eller give større frihed til at dele arbejdsdagen op. Når du leder sammenblanderen, er fleksibilitet og frihed nøgleord. I modsætningen til opdeleren, får sammenblanderen nemlig energi af frie rammer og motiveres af muligheden for selv at styre hvor de arbejder, og hvornår de arbejder. I den udstrækning arbejdsopgaverne tillader det, skal du derfor sørge for at give dine sammenblandende medarbejdere frihed til selv at administrere deres arbejde.

 

Work-life balance i det 21. århundrede

Manglende work-life balance er en af de største årsager til stress. Men for, at du som leder undgår, at dine medarbejdere kommer ud af balance, skal du acceptere, at work-life balance i det 21. århundrede ikke er ens for alle. Nogle medarbejdere ønsker klare grænser mellem arbejde og privatliv, mens andre trives med større fleksibilitet og autonomi. Din opgave er at lytte til hver enkelt af dine medarbejdere og hjælpe dem til at skabe den balance, der passer bedst til dem uanset hvilen type, de er.  

Referencer
References

Akademikerne.(2018). Psykisk arbejdsmiljø og stress – hvilke faktorer har indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes stress.

 

Gratton, L.(2022). Den hybride arbejdsplads. Djøf Forlag.

 

Kossek, E. E., Ruderman, M. N., Braddy, P.W. & Hannum, K. M. (2012). Work-nonwork boundary management profiles: A person-centered approach. Journal of Vocational Behavior.

 

Mellner, C., Arronson, G.& Kecklund, G. (2014). Boundary Management Preferences, Boundary Control, and Work-Life Balance among Full-Time Employed Professionals in Knowledge-Intensive, Flexible Work. Nordic journal of working life studies.

 

Motlke, H. V., Lykke, T. F. & Nielsen, I. G. (2022). Hybrid ledelse. Dansk Psykologisk Forlag.

Få en gratis rapport over stressniveauet i dit team

Get a free report of your team's stress level

Identificer potentielle risici for stress – og forebyg sygefravær

Identify potential risks of stress - and prevent sick leave

Læs mereRead more

Måske du synes om

Måske du synes om

Maybe you would enjoy