Dyrk sex for at undgå stress!

Et godt sexliv er ikke bare krydderi på tilværelsen - det spiller en vigtig rolle både for din fysiske og mentale sundhed. I denne artikel kan du læse om, hvordan et aktivt sexliv kan forebyggestress og så får du 3 råd til, hvordan du får sexlysten tilbage, når du er stresset.

Udgivet
Released
April 2023
Læsetid
6
min read
minutter
08-Dyrk sex for at undgå stress!
Skrevet af
Written by
Samuel Kirk-Haugstrup

Psykolog, specialiseret i pædagogisk psykologi og formidling.

Samuel Kirk-Haugstrup

Psychologist, specialized in educational psychology and communication.

Langvarig stress nedsætter din livskvalitet.

Du har mindre overskud. Du er mere irritabel. Og du bliver nemmere syg. Både fysisk og psykisk.

Og hvad kan du så gøre for at undgå at blive stresset? Du kan dyrke sex.

Ja. Du læste rigtigt.

Sex udgør nemlig en såkaldt ”raskhedsfaktor”, der styrker din måde at håndtere livskriser på. <hl>Et godt sexliv sænker risikoen for stress og depression, og det øger din livskvalitet.<hl> Når du møder udfordringer i livet, som fx at blive fyret eller at et nært familiemedlem bliver syg, kan et godt sexliv altså hjælpe dig med at håndtere det.

Sex eller overlevelse?

Sex og sundhed hænger sammen – på godt og ondt. Når du har et tilfredsstillende og aktivt sexliv, er du ofte også gladere og har mere overskud. Omvendt kan fraværet af sex være forbundet med øget risiko for, at du udvikler livsstilssygdomme, stress og depression.  

Men hvis sex er godt for vores sundhed, hvorfor dyrker vi så ikke bare masser af sex, når vi er stressede eller på anden måde mistrives?

Det korte svar er: Overlevelse.

Når du er stresset, undertrykkes dine fysiske behov, så det eneste din hjerne skal fokusere på, er overlevelse. Det er fx derfor, at du kan glemme at spise eller drikke, når du sidder begravet i arbejdsopgaver, eller at du kan gå en hel dag uden toiletbesøg, når du læser op til en vigtig eksamen. På samme måde, er det med dit behov for sex. Det bliver også nedprioriteret af din hjerne, når den er på overarbejde.

Din hjerne er nemlig klog.

Den ved, at det ikke giver mening at forplante sig, når der er fare på færde. Og derfor bruges al din energi på at overleve.

Og det er det, der sker, når du bliver stresset.

<hl>Når du er stresset, tror din hjerne, at du er i fare.<hl> Stress aktiverer derfor din kæmp/flugt-mekanisme ved, at der udskilles stress-hormonerne, kortisol og adrenalin. Stresshormonerne er effektive, når du skal flygte eller kæmpe mod en trussel. Hormonerne har dog den (uheldige) virkning, at du får sværere ved at producere de kønshormoner, der sætter gang i din sexlyst. Eller sagt med andre ord: <hl>stressen dræber din sexlyst.<hl> 

Hvad du kan gøre for at få sexlysten tilbage

Hvis du oplever, at du har mindre lyst til sex end du plejer, kan det altså være fordi du er mere stresset end du plejer. Hvis det er tilfældet for dig, er du langt fra den eneste. I en stor britisk undersøgelse fra 2018, viste det sig, at mere en hver fjerde af de adspurgte levede i et såkaldt ”sexløst” ægteskab – hvor de har haft sex mindre end 10 gange det seneste år. Og her kunne det godt tyde på, at stress spiller en stor rolle for de ægtepar, som ikke havde sex. Blandt de 30-årige i undersøgelsen, var det nemlig omkring to tredjedele, der havde mindre sex end de ønskede, fordi de enten var for trætte eller fordi de havde små børn, der var ”i vejen”.

Stress kan altså tage lysten til sex fra dig. Samtidig er sex også et stærkt middel til at få stressen til at forsvinde. Når du har sex, frigives der nemlig glædeshormoner, som oxytocin og endorfin, der har en beroligende og afslappende effekt på dig. Man kan sige, at glædeshormonerne erstatter stresshormonerne, så din krop kommer ud af alarmberedskabet og så du bliver mere rolig og afslappet.

Men hvordan får du så gang i sexlivet, når du er stresset og måske ikke rigtig mærker lysten? Her er 3 råd til hvordan du gør.

 

Råd #1: Tal med din partner om det

Der er ingen skam i at opleve et fald i sexlysten. Det sker for os alle. Du kan derfor roligt tage en snak med din partner om det. Og her kan det være en god ide at spørge ind til din partners egen oplevelse. Du kan fx sige: ”Jeg har lagt mærke til, at min lyst til sex kommer og går lidt her for tiden. Og nogle gange, synes jeg, at det er svært at mærke den. Kender du også til det?”. Når du spørger ind til din partners oplevelse, lægger du op til en snak om emnet, i stedet for at fremlægge det som et problem mellem jer. I taler bare åbent om jeres oplevelser, så I sammen kan finde en løsning.

Råd #2: Accepter, at din sexlyst kommer og går

Din sexlyst vil nogle gange være høj og nogle gange vil den være lav. Det er helt normalt. Men hvis du samtidig slår dig selv i hovedet over det, bidrager du til at holde den nede. <hl>Du skal nemlig kunne slappe af for at mærke sexlysten<hl>, og det kan du ikke, når du slår dig selv i hovedet. Øv dig derfor i at acceptere, at din sexlyst vil fluktuere og nogle gange være høj og andre gange lav. Jo før du accepterer, at det er sådan, jo før vil du også kunne slappe af i det.

Råd # 3: Giv slip på forventninger

Ifølge autoriseret psykolog Frej Prahl, er <hl>følelsen af tvang den største lysthæmmer.<hl> Altså når vi føler, at vi bør have sex, for enten at glæde vores partner eller at leve op til bestemte samfundsmæssige normer. Hvis du ønsker at have et mere aktivt sexliv, er det derfor vigtigt, at du lytter til dig selv, og kun har sex, når du har lyst til det - og samtidig ikke skælder dig selv ud for de gange hvor du ikke har lyst.

Det betyder dog ikke, at du ikke selv kan gøre noget aktivt, for at få sexlysten tilbage. Nogle gange er du nemlig nødt til at hjælpe den lidt på vej. Det kan du fx gøre ved at aftale et tidspunkt med din partner, hvor I kan være intime sammen. Og helst et tidspunkt, hvor I har god tid – fx onsdag aften kl. 20.

Her skal I bare være sammen. I skal være sammen uden forventninger om, hvad der skal ske. Og netop det her med ingen forventninger er vigtigt, fordi forventninger til en bestemt måde at være sammen på, kan være dræbende for sexlysten. Når der er forventninger til os, forsøger vi at leve op til dem, i stedet for at mærke efter, <hl>hvad vi selv har lyst til.<hl>

Det kan derfor være en god ide på forhånd at tale med din partner, om ikke at have nogle forventninger. Det eneste krav for jeres tid sammen, er at I bruger den sammen. Det er ikke sikkert, at I har sex. Det kan være, at I bruger tiden på at ligge i ske eller at holde i hånd og snakke. Uanset hvad I laver sammen, skal det være okay. Og det skal I begge være indforstået med.

Når I giver slip på forventningerne, bliver du i stand til at mærke efter, og dermed også bedre til at mærke din sexlyst.

Referencer
References
  • Graugaard, C., Giraldi, A. & Møhl, B. (Eds.). (2019). Sexologi: faglige perspektiver på seksualitet. Munksgård.
  • Prahl, F. (2019). Lysten til sex kan forsvinde - og genfindes. altompsykologi.dk: https://altompsykologi.dk/2017/09/respekter-din-lyst-og-ulyst/
  • Relate. (2018). Over a quarter of relationships are "sexless". https://www.relate.org.uk/get-help/over-quarter-relationships-are-sexless

Få en gratis rapport over stressniveauet i dit team

Get a free report of your team's stress level

Identificer potentielle risici for stress – og forebyg sygefravær

Identify potential risks of stress - and prevent sick leave

Læs mereRead more

Måske du synes om

Måske du synes om

Maybe you would enjoy